2016/06/01

EUSKERA AZTERKETA

EUSKERA AZTERKETA

7-9 gaiak

7 gaia: Hiztegia testua altxerriko altxorra 105 orrialdea, lexikoa 6, 7 eta 8 ariketak 106 orrialdea, gramatika: deklinabidea (partitiboa), ortografia eta lexikoa egile-atzizkiak 114 orrialdea.  
8 gaia: Hiztegia testua mendizaleak 121 orrialdea, deklinabidea nongo eta noren kasuak 125 orrialdea, ortografia 127 orrialdea, lexikoa gailu..., erlatibozko perpausak 126 orrialdea, lexikoa atzizki instrumentalak 130 orrialdea, eta lexikoa 6,7 eta 8. 
9 gaia: Lexikoa 6, 7 eta 8 ariketak 138 ariketak, deklinabidea 141 orria norentzat, norekin zerez eta zertaz, ortografia atzizki materialak 146 orrialdea.